Divisionsgeschichte

1945

thumbnail
Ostfront, Zentralabschnitt: Juni 1941 bis Januar

1945

thumbnail
Ostpreussen: Februar bis April

1941

thumbnail
Deutschland: August 1940 bis Juni

1940

thumbnail
Frankreich: Mai bis August

1940

thumbnail
Polen: September 1939 bis Mai

"14. Infanterie-Division (Wehrmacht)" in den Nachrichten