Divisionsgeschichte

1945

thumbnail
Ostfront, Zentralabschnitt: Juni 1944 bis Mai

1944

thumbnail
Ostfront, Südabschnitt: Juni 1941 bis Mai

1941

thumbnail
Frankreich: Mai 1940 bis Juni

1940

thumbnail
Polen: September 1939 bis Mai

"50. Infanterie-Division (Wehrmacht)" in den Nachrichten