Politik & Weltgeschehen

Ereignisse > Politik und Weltgeschehen:
thumbnail
Gonzalo Jiménez de Quesada gründet die Stadt Bogotá am Ort der Chibcha-Stadt Bacatá (‚hochgelegenes Feld‘) unter dem Namen Santa Fe neu. (6. August)

"Chibcha" in den Nachrichten