09.09.2001 - Gestorben:
Shinji Sōmai stirbt in Isehara, Kanagawa, Japan. Shinji Sōmai war ein japanischer Regisseur.
2000 - Film:
Kaze-hana
1998 - Film:
Ah haru
1994 - Film:
Natsu no niwa
1993 - Film:
Ohikkoshi
1990 - Film:
Tōkyō jōkū irasshaimase
1987 - Film:
Hikaru onna
1985 - Film:
Yuki no dansho – jonetsu
1985 - Film:
Love Hotel
1985 - Film:
Taifun Club (Taifū kurabu)
1983 - Film:
Shonben Rider
1983 - Film:
Gyoei no mure
1981 - Film:
Sailor-fuku to kikanju
1980 - Film:
Tonda Couple
13.01.1948 - Geboren:
Shinji Sōmai wird in Morioka, Iwate, Japan geboren. Shinji Sōmai war ein japanischer Regisseur.

"Shinji Sōmai" in den Nachrichten